O advokátní kanceláři

Jako advokát působím od roku 1990. Právní služby jsou poskytovány v oblasti rodinného práva, tedy v rozvodových záležitostech, ve věcech úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí a výživy zletilých osob, vypořádání majetku v souvislosti s rozvodem manželství, vše včetně zastupování před soudy, dále v oblasti vlastnického práva - při prodeji nemovitostí, posuzování a vypracování smluv, zastupování v dědickém řízení. Dále jsou právní služby poskytovány v oblasti práva obchodních korporací včetně družstevního práva, v oblasti trestního práva včetně obhajoby v trestním řízení. Při poskytování právních služeb je kladen důraz na kvalitu odvedených služeb a vzájemnou důvěru. Mou advokátní kancelář najdete v centru Prahy, na Václavském náměstí.
 

Služby advokáta

  • rodinné právo
(zejména rozvody manželství, úprava výchovy a výživy nezletilých dětí i výživy zletilých osob, vypořádání společného jmění manželů)
  • občanské právo
(zejména vlastnická práva - prodej nemovitostí, posuzování a vypracování smluv, zastupování v dědickém řízení)
  • družstevní právo
  • obchodní právo
(zejména zakládání obchodních korporací, poradenství)
  • trestní právo
(obhajoba v trestním řízení a zastupování poškozených)
 

Ceny advokátních služeb

Odměna za práci advokáta se řídí advokátním tarifem stanoveným vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. v platném znění (smluvní nebo mimosmluvní odměna).
 
 

Kontakty

 
+420 602 972 666
JUDr. Marta Pauerová
advokát
Václavské náměstí 21, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 248 106
Tel.: +420 224 109 222
E-mail: pauerova@volny.cz

IČ: 66208513

Jsem zapsána pod č. 1402 v seznamu České advokátní komory.
 

Ptejte se svého právníka

 
 
 

JUDr. Marta Pauerová